Bộ xả lavabo nhựa & ống thoát mềm LM 814 (xả nhấn)

Bộ xả lavabo nhựa & ống thoát mềm LM 814 (xả nhấn)

Tên sản phẩm: Bộ xả lavabo nhựa & ống thoát mềm (xả nhấn)
Mã sản phẩm: LM 814
Giá: 266.000đ Liên hệ tư vấn